Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

Katedra základov a vyučovania informatiky

Logo

Vedúci katedry

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Naša katedra sa podieľa na príprave študijných programov

  • bakalárske štúdium učiteľstva informatiky, informatiky a aplikovanej informatiky
  • magisterské štúdium učiteľstva informatiky
  • postgraduálne štúdium teórie vyučovania informatiky

Sme autormi týchto knižiek

knizka knizka knizka knizka knizka knizka knizka knizka knizka knizka knizka knizka knizka knizka knizka
mapa