Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

Veda a výskum

...

Edukačný softvér

Karticky, ikona Kartičky
autorské prostredie pre vytváranie interaktívnych kartičkových aktivít
Kartičky

Zatiaľ ide o funkčný prototyp autorského prostredia pre vytváranie interaktívnych aktivít. Kartičky sú nekomerčný softvér, ktorý naďalej vyvíjame. Vďaka jeho vlastnostiam a aj vďaka jeho použitiu v kurzoch ĎVUi sa rozšírilo do praxe učiteľov natoľko, že na slovenských aj českých webových stránkach určených na zdieľanie materiálov učiteľmi nájdeme aktivity vytvorené v našom prostredí. Prostredie sa v praxi používa aj na vytváranie interaktívnych úloh súťaže iBobor.

Autor: Peter Tomcsányi
Aktuálna verzia: v 3.9 z roku 2011
Na stiahnutie: ...

prostredie karticky, screenshot

prostredie karticky, screenshot

prostredie karticky, screenshot

IzyLogo, ikona IzyLogo
mikrosvet umožňuje riadiť objekt v priamom režime či tvoriť program z kartičiek

Zivy Obraz, ikona Živý obraz
prostredie na zoznámenie sa s objektovo-orientovaným programovaním

RNA, ikona RNA
RNA je grafický a animačný editor

RSS, ikona RSS
RSS je program na vytváranie a strihanie videa

Vizualne Zlomky, ikona Vizuálne zlomky
otvorené autorské prostredie na tvorbu aktivít

Hudobná výchova, ikona Hudobná výchova
prostredie hravým spôsobom rozvíja u detí vedomosti z hudobnej výchovy

Imagine Logo, ikona Imagine Logo
kompletne objektový jazyk, ktorý je riadený udalosťami

Comenius Logo, ikona Comenius Logo
prostredie určené na výučbu programovania aj na rozvoj tvorivosti

Cirkus Šaša Tomáša, ikona Cirkus Šaša Tomáša
zábavné úlohy zamerané na algoritmizáciu

Knihy a učebnice

1. zošit o číslach a tabuľkách, obálka Tvorivá informatika: 1. zošit o číslach a tabuľkách

KALAŠ, Ivan - BEZÁKOVÁ, Daniela Tvorivá informatika : 1. zošit o číslach a tabuľkách. 1. vyd. Bratislava : SPN - Mladé letá, 2009. 48 s. ISBN 978-80-10-01718-8.

Učebnica sa neobvyklou formou venuje práci s údajmi pomocou tabuľkového editora aj bez neho. Obsahuje viacero kapitol zameraných na reprezentáciu údajov v tabuľkách, na diagramy a iné zobrazovacie metódy, na tvrobu a formátovanie tabuliek, ale aj na modelovanie pomocou tabuliek a predstavuje tiež niekoľko zložitejších úloh a problémov riešiteľných pomocou tabuľkového editora.
  • učebnica pre predmet informatika určená pre prímu až kvartu gymnázií s osmeročným štúdiom a 2. stupeň základných škôl
  • učebnicu schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
  • učebnicu obsahuje aj CD s príkladmi, aktivitami a inými súbormi
  • jazykové verzie: slovenká, maďarská
  • ukážková strana

Tvorivá informatika: 1. zošit o číslach a tabuľkách

Ivan Kalaš, Daniela Bezáková | SPN - Mladé letá, 2009

Tvorivá informatika: Informatika okolo nás

Kalaš, Winczer | SPN - Mladé letá, 2007

Tvorivá informatika: 1. zošit o práci s textom

Ľubomír Salanci, Andrej Blaho | SPN - Mladé letá, 2007

Tvorivá informatika: 1. zošit s internetom

Varga M., Hrušecká A. Vydavateľstvo: SPN - Mladé letá, 2006

Imagine Logo Učebnice programování pro děti

Andrej Blaho , Ivan Kalaš , Computer Press, 2006,48 strán,ISBN: 80-251-1015-X

Tvorivá informatika: 1. zošit o obrázkoch

Salanci Ľ., SPN - Mladé letá 2005

Tvorivá informatika: 1. zošit z programovania

Blaho A. Kalaš I., SPN - Mladé letá 2005

The Great Big Imagine Logo Project book

Kalaš, I., Hrušecká, A., Logotron 2004

Informatika pre stredné školy - Práca s Internetom

Ľudmila Jašková , kolektív autorov SPN - Mladé letá, 2001, 48 strán, ISBN: 80-08-03241-3

Informatika pre stredné školy

Kalaš, I. a kol., SPN 2001 Základná učebnica informatiky pre všetky typy stredných škôl.

Imaging with Logo

Blaho A. Kalaš I. Salanci Ľ. Tomcsányi P. Pixton J., Cambridge: Logotron 2001

Zbierka úloh z KSP 1983-2001

MIchal Winczer a kol., KVI FMFI UK 2001 Zbierka úloh z Korešpondenčného seminára z programovania od jeho vzniku v roku 1983 do roku 2001 (18 ročníkov). Obsahuje zadania asi 480 príkladov spolu s návodmi na ich riešenie. 248 strán.

Informatika pre stredné školy - Práca s grafikou

Ľubomír Salanci SPN - Mladé letá, 2000, 48 strán, ISBN: 9788010017171

Informatika pre stredné školy - Algoritmy s Logom

Blaho A. Varga M. Zimanová R., SPN 1999 tematický zošit z informatiky pre stredné školy

Comenius Logo: Tvorivá informatika

Blaho, A., Kalaš, I., CL Group 1998 Imagine Logo Primary workbook Blaho A. Kalaš I., Cambridge: Logotron 2004

SuperLogo: Learning by Developing

Blaho, A., Kalaš, I., Logotron 1998

Zbierka úloh z KSP 1983-1997

Michal Winczer a kol., MC Tomášikova 1997 Zbierka príkladov Korešpondenčného seminára z programovania od jeho vzniku v roku 1983 do roku 1997 (15 ročníkov). Asi 280 príkladov, všetky s návodmi na riešenie. 156 strán.

Základy umelej inteligencie

Kelemen J. Ftáčnik M. Kalaš I. Mikulecký P., Alfa 1992

Stretnutie s jazykom LISP

Kalaš I., Bratislava: SPN 1991

Počítač Hamlet alebo ľahké znepokojenie nad vedou a nevedou

Ferko A. Kalaš I. Kelemen J., Mladé letá 1990

Súťaže

Informatický Bobor

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

www.ibobor.sk

Scratch CUP

Celoslovenská súťaž v programovaní v jazyku Scratch. Súťaž je určená pre žiakov 5. až 8. ročníka ZŠ a žiakov prímy až tercie osemročných gymnázií.

edi.fmph.uniba.sk/~tomcsanyiova/ScratchCup/

First LEGO League

FLL je najväčšia robotická súťaž pre ZŠ. Zúčastňujú sa jej desaťtísíce detí na celom svete a najlepšie tímy postupujú do ďalších - semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival. Každý rok sú zadané nové úlohy a deti sa vo svojich triedach/kluboch pripravujú v tímoch - postavia a naprogramujú roboty a trénujú na súťaž. Roboty musia byť postavené výlučne zo stavebníc LEGO, použitím iba základných senzorov a naprogramované štandardným softvérom, aby súťaž mala jednotnú úroveň technických možností a výsledky tímov boli porovnateľné.

www.fll.sk

Imagine Logo Cup

Katedra vyučovania informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave organizuje pre všetky deti vo veku 10 - 15 rokov (ZŠ a nižší stupeň osemročného gymnázia), ktoré majú záujem o programovanie v Imagine Logo súťaž Imagine Logo Cup.

edi.fmph.uniba.sk/~tomcsanyiova/ImagineLogoCup/

v roku 2014 prebieha 17. ročník súťaže Imagine Logo Cup

Sherlock Holmes

Cieľom projektu je pripraviť atraktívny internetový portál pre deti s doménou Sherlock-Holmes.sk a na ňom následne zrealizovať niekoľko vysoko motivujúcich on-line pátracích aktivít pre pátracie tímy z celého Slovenska. Počas fiktívneho pátrania sa zúčastnení žiaci budú cvičiť práve v tých kompetenciách, ktoré sú v našom súčasnom edukačnom procese zanedbané, na čo poukazujú aj rôzne medzinárodné výskumy.

archív súťaží 2006 - 2007: www.sherlock-holmes.sk

súťaž aktuálne neprebieha

Iné Projekty

Národné projekty zamerané na vzdelávanie

MS

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania

DVUi

Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika

MIŠŠ 21

Hlavným cieľom projektu je efektívne prispieť k zvýšeniu kvalifikačného potenciálu a flexibility absolventov ZŠ a SŠ pri ich vstupe na trh práce tým, že do vzdelávania budúcich učiteľov a učiteľov z praxe integrujeme komplexnú digitálnu gramotnosť.

INFANT

Medzinárodné projekty

Kaleidoscope

For English version click Oficiálna web stránka - www.noe-kaleidoscope.org Čo je Kaleidoscope Network of Excellence Kaleidoscope is a Network of Excellence which brings together European teams in...

Minerva

Projekty pre deti

Infovekáčik

internetový časopis pre prvý stupeň

mapa