Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina 1
842 48 Bratislava

Telefón: +421 2 602 95 611

E-mail: kzvi@fmph.uniba.sk

GPS súradnice: 48.152788 : 17.071336


Pozri väčšiu mapu
mapa