Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

Mgr. Lucia Budinská

budinska

Profil

Vyštudovala som aplikovanú informatiku so špecializáciou na umelú inteligenciu (2011-2016). Počas magisterského štúdia som si spravila doplňujúce pedagogické štúdium informatiky (2014-2016). Od septembra 2016 som doktorandkou na KZVI v odbore teória vyučovania informatiky.

mapa