Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

Mgr. Natália Kováčová

kovacova
mapa