Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

Mgr. Dana Šuníková

sunikova
  • Pozícia: interná doktorandka
  • E-mail: sunikova@fmph.uniba.sk
  • Osobná stránka: web
  • Miestnosť: I-33b
  • Oblasť výskumu: Gamifikácia na hodinách informatiky na strednej škole

Profil

Vyštudovala som aplikovanú informatiku so zameraním na umelú inteligenciu na FMFI a momentálne som doktorandka v odbore teória vyučovania informatiky. Moje výskumné záujmy zahŕňajú gamifikáciu, digitálne odznaky, vzdelávanie založené na hre, technológie vo vyučovaní a hodnotenie. Zúčastnila som sa letných škôl týkajúcich sa technológií vo vyučovaní a dizajnu edukačných hier a strávila som semester na výmennom pobyte na Univerzite v Craiove. Som spoluautorkou piatich recenzovaných článkov.

Publikácie

Šuníková, Dana - Kubincová, Zuzana. Badges as a complementary assessment at secondary schools. EDULEARN17 : 9th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona : IATED Academy, 2017 S. 411-420 EDULEARN Proceedings

Simionescu, Sabin - Šuníková, Dana - Kubincová, Zuzana. Gamification of peer assessment in learning management system. ICCC 2017 : 18th International Carpathian Control Conference : IEEE, 2017 S. 571-575

Šuníková, Dana - Kubincová, Zuzana. Odznaky ako forma hodnotenia na strednej škole. DidInfo 2016 Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2016 S. 124-129

Šuníková, Dana - Kubincová, Zuzana - Navrátil, Miroslav. How to use open badges?. Information and Communication Technology in Education : Proceedings 1. vyd. Ostrava : University of Ostrava, 2015 S. 222-230

Šuníková, Dana - Kubincová, Zuzana. Čo sú Open Badges a ako ich použiť?. DidInfo 2015 Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2015 S. 181-187

mapa