Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

RNDr. Peter Tomcsányi, PhD.

tomcsanyi

Profil

Študoval som na Matematicko-Fyzikálnej Fakulte Univerzity Komenského odbor Teoretická kybernetika a matematická informatika. Titul PhD v odbore Teória vyučovania informatiky.

Pracujem na fakulte na čiastočný úväzok. Vyučujem predmety zamerané na programovanie, robotiku, systémové programovanie a operačné systémy. Pracujem aj ako SZČO na vývoji software, hlavne pedagogického zamerania.

mapa