Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

tomcsanyiova

Profil

Zaujímam sa o vyučovanie základov programovania pre žiakov na 1. a 2. stupni základných škôl v rôznych programovacích jazykoch a prostrediach, napr. Imagine Logo, Scratch, IzyLogo, Živý obraz, Karel. Zároveň robím výskum v tejto oblasti. Ďalej sa venujem vytváraniu metodických materiálov pre učiteľov na 2. stupni na vyučovanie informatiky. Vyvíjam rôzne malé edukačné prostredia pre deti predškolského veku a žiakov na základnej škole. Som spoluorganizátorkou programátorskej súťaže Imagine Logo Cup pre žiakov 2. stupňa ZŠ v prostredí Imagine Logo a súťaže Informatický bobor.

Publikácie

  • Kalas, Ivan, Tomcsanyiova, Monika: Students’ Attitude to Programming in Modern Informatics In: 9th IFIP WCCE 2009 - World Conference on Computers in Education, ISBN 978-3-901882-35-7.

  • Tomcsányiová, M.: Transforming activities from workbooks for preschoolers into computer games. In Zborník konferencie EuroLogo 2007. Bratislava : Knižničné a edičné centrum FMFI UK. ISBN 978-80-89186-20-4.

  • Tomcsányi, P., Tomcsányiová, M.: Logo programming competition in Slovakia, In Zborník konferencie EuroLogo 2005, Digital Tools for Lifelong Learning. Warsaw : Centre for Informatics and Technology in Education, 2005, str. 377-382. ISBN 83-917700-8-7.

  • Tomcsányiová, M.: Cloning in Logo Programming. In Zborník konferencie Eurologo 2001, Wien : Druckerei Riegelnik, 2001, str. 123-127. ISBN 3-85403-156-4.

  • Tomcsányiová, M.: Logo programs for our 3 years old daughter Janka, In Zborník konferencie Eurologo 1999. Sofia : Virtech Ltd., 1999, str. 350-355, ISBN 954- 9582-03-5.

  • Blaho, Andrej - Kalaš, Ivan - Tomcsányiová, Monika : Environment for environments: A new metaphor for Logo. In: Exploring a New Partnership: Children, Teachers and Technology. - Amsterdam : Elsevier, 1994. - P. 153-166. - ISBN 0-444-82022-1. - (IFIP Transactions A : Computer Science and Technology ; Vol. 58)

Projekty

DVUi

mapa