Kurz programovania pre študentov učiteľstva informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Katedra základov a vyučovania informatiky, šk.r. 2011/12

Vítame Vás na kurze programovania pre študentov učiteľských odborov s informatikou. Cieľom tohoto kurzu je oboznámiť budúcich študentov so základmi programovania v jazyku Pascal. Kurze je orientovaný najmä na študentov, ktorí nemali žiadne programovanie na strednej ani na základnej škole.

ilustracia

kabatova, kubincova © 2011, hosted by KZVI FMFI UK